FAQ

Curățarea celulei electrolitice

Pentru ca celula electrolitică să funcționeze optim, trebuie să o curățați manual. Descriem procesul de curățare pas cu pas după următoarea schemă:

Pasul 1:

Deconectați SPA-ul și deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare electrică

Pasul 2:

Deșurubați carcasa filtrului de la baza SPA și utilizați dopurile atașate pentru a închide orificiile de alimentare și drenaj şi pentru ca apa să nu mai curgă

Pasul 3:

Înlăturaţi patru șuruburi din capacul transparent (Vedeți figura 1 și 2)

Pasul 4:

Deconectați celula electrolitică. Deşurubaţi piulița celulei electrolitice în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul instrumentelor atașate (Vedeți figura 3 și 4)

Pasul 5:

Scoateți celula electrolitică și puneți-o într-un castron în care veţi turna oțetul de curățare

Pasul 6:

Așezați placa titan în castron și turnați oțetul de curățare, astfel încât să fie complet scufundată. Lăsați placa să fie scufundată timp de minim 1 (una) oră. Dacă există depozite grele de calcar, se recomandă ca plăcile să rămână scufundate peste noapte. Clătiți electrodul cu apă sub un robinet sau furtun de grădină.

Pasul 7:

Pentru a reseta, urmați pașii menţionaţi mai sus în ordine inversă.

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.