FAQ

Verificarea supapei de eliberare a presiunii

Supapa destinată eliberării presiunii poate să nu fie bine închisă sau strânsă. Urmați pașii menţionaţi pentru a rezolva problema:

Închiderea supapei de eliberare a presiunii

Deșurubați capacul de eliberare a presiunii. Apăsați centrul supapei și rotiți-l cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic (vedeți figura 1). Astfel închideți supapa.

Închideți supapa de eliberare a presiunii

Deschideți capacul supapei și puneți cheia SPA în supapă (vedeți figura 2). Rotiți cheia (poziția 22) în sensul acelor de ceasornic pentru a închide ferm supapa.

IMPORTANT: Supapa nu trebuie niciodată să fie destrânsă sau strânsă dacă în cada SPA există apă. Pentru închiderea supapei de aer utilizați exclusiv cheia SPA . De asemenea, supapa nu trebuie strânsă prea mult pentru a se evita deteriorarea supapei.

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.