FAQ

Eliberarea aerului de la pompa de filtrare

Dacă în pompa de filtrare există mult aer, debitul de apă va scădea și pompa va face zgomot. Pentru ca pompa să funcționeze din nou corect, aerul trebuie să fie evacuat corespunzător. Pentru a evacua aerul din pompă, Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pas cu pas:

Pasul 1:

Opriți pompa

Pasul 2:

Rotiți supapa de aerisire din vârful capacului carcasei în sensul acelor de ceasornic pentru a se deschide (figura 1)

Pasul 3:

Aerul ar trebui acum să iasă din supapă

Pasul 4:

De îndată ce apa curge din supapa de aerisire, o puteți închide rotind-o invers acelor de ceasornic (figura 2 și 3)

Pasul 5:

Pompa a eliberat aer acum și poate fi pornită din nou

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.