FAQ

Verificarea duzelor

Verificarea alimentării cu aer a duzelor

Supapa de eliberare a presiunii din partea de jos a peretelui exterior al cadei SPA asigură fluxul de aer în duze. În cazul în care una sau mai multe supape sunt înfundate sau blocate, pot provoca funcționarea defectuoasă a duzelor.

Pentru început, Vă rugăm să lăsați sistemul de duze pornit timp de 1 sau 2 cicluri. Durata unui ciclu este de aproximativ 30 de minute. În modul acesta puteți verifica dacă blocada a fost rezolvată. În cazul în care acest lucru nu rezolvă problema, puteți urma pas cu pas următoarea schemă pentru a verifica alimentarea cu aer în sistemul duzelor. Pentru acest lucru aveţi nevoie de cheia SPA neagră.

Pasul 1:

Deșurubați capacul cu cheia SPA neagră.

Pasul 2:

Verificaţi dacă supapa prezintă scurgeri de aer și dacă dichtungul (cerc de cauciuc negru) este blocat. Apoi verificați dacă există un blocaj în supapă.

Pasul 3:

Restaurați capacul cu o cheie SPA neagră

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.

Verificarea alimentării cu apă a duzelor

Pompa se află în unitatea de control. Țevile trec prin peretele cadei. Dacă apa nu iese
din duza din interiorul cadei SPA, alimentarea cu apă este blocată.

Pentru început, Vă rugăm să lăsați sistemul de jet pornit pentru unul sau două cicluri.
Durata unui ciclu este de aproximativ 30 de minute. În acest fel, puteți verifica dacă
blocada a fost rezolvată. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, puteți urma pas cu pas
următoarea schemă pentru a verifica alimentarea cu aer a sistemului de jet.

Pasul 1:

Activați sistemul de jet pe panoul de control.

Pasul 2:

Întoarceți încet toate duzele care funcționează bine în sens invers acelor de ceasornic. Apoi puneți palma pe duzele care funcționează astfel încât toată puterea apei să fie direcționată către duzele care nu funcționează.
Este posibil să fie nevoie de mai multe persoane pentru a efectua această acțiune.

Pasul 3:

Este important să păstrați duzele închise (în modul descris anterior) timp de
câteva minute până când blocajul din alimentarea cu apă este îndepărtat.

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.