FAQ

Fără clor (QS500, QS2100)

Dacă sistemul de apă sărată nu afișează o eroare în timpul funcționării, sistemul produce hlor. Electroliza separă apa în oxigen și hidrogen și sarea dizolvată în clor și alte substanțe.

Dacă există prea puțin măsurat sau deloc clor, clorul produs este probabil consumat sau dizolvat imediat, deoarece există prea mult material biologic în apă.

Pentru a crește conținutul de clor din apă, puteți activa întăririle (boost). Când activați întărirea, pompa de filtrare trebuie setată la FP. Pompa va funcționa apoi continuu. Acest lucru este necesar deoarece întărirea este de 8 ori mai mare decât orele de lucru stabilite. De exemplu: 1 întărire la 6 ore de lucru durează 8x6 = 48 de ore.

Dacă după prima întărire continuați să măsurați că nu există suficient clor sau că nu există deloc clor, puteți parcurge lista de mai jos.

Curățarea electrodului

Electrodul de titan transformă sarea în clor liber. Urmați pașii descriși în instrucțiunea pentru curățarea electrodului.

Efectuați a doua întărire

Dacă încă nu există suficient clor nici după prima întărire, în apă probabil că există mult material biologic. Atunci ar trebui să se facă întăriri mai întâi pentru neutralizarea materialului biologic și după aceea ar trebui să se facă o altă întărire pentru aducerea clorului la nivelul necesar.

Acoperiți piscina atunci când nu este folosită

Expunerea prea mare la lumina soarelui va reduce cantitatea de clor înainte de a fi consumat. Ploaia sau tunetele pod afecta, de asemenea, reducerea nivelului de clor atunci când piscina nu este în uz.

Consultați un expert

Dacă sfaturile de mai sus nu au ajutat, Vă rugăm să contactați expertul în tratarea / întreținerea apei pentru mai multe sfaturi.

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.